Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportti

Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno2017-146

Vastausaika on päättynyt: 4.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Sisäministeriön pelastusosasto asetti 1.3.2017 pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen selvittämään pelastusalan koulutuksen kehittämislinjauksia. Kehittämishankkeessa olivat edustettuina sisäministeriön pelastusosasto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskoulu sekä pelastuslaitokset.

Tausta

Kehittämishankkeen lähtökohtana oli hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan pelastusalan kustannustehokkuutta ja urapolkuja kehitetään uudistamalla koulutusjärjestelmää.

Tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteina oli kuvata pelastusalan tutkintoon johtavan koulutusjärjestelmän (pl. hätäkeskuspäivystäjäkoulutus) nykytila, selvittää toimintaympäristön muutosten vaikutukset koulutusrakenteeseen sekä tehdä tarvittavat kehittämisesitykset.

Kehittämishankkeen tehtävinä oli kuvata pelastusalan tutkintoon johtavan koulutusjärjestelmän nykytilanne, arvioida ja ennakoida mahdollisia toimintaympäristön muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia pelastusalan tutkintokoulutusjärjestelmään, selvittää vaihtoehtoiset toteuttamistavat pelastajatutkinnon kehittämiseksi siten, että tutkinto antaa kelpoisuuden terveydenhuollon ammattihenkilöksi, tehdä tarvittavin osin esitys tutkintokoulutusjärjestelmän kehittämisestä ja tehdä esitys Pelastusopiston lisä- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittämisestä (ml. mahdolliset kansainväliset koulutustarpeet).

Liitteet:

PelastusalankoulutuksenkehittämishankkeloppuraporttiFINAL.pdf - Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportin löydätte oheisesta linkistä.

Aikataulu

Sisäministeriön pelastusosasto pyytää lausuntoanne Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista.Lausuntoaika on 12.3.-4.5.2018 

 

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei lähetetä erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukeva voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.   
Valmistelijat

Lisätietoja antaa tarvittaessa pelastusylitarkastaja Mirva Kahlos, p. 0295 488 434

Jakelu:
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Helsingin pelastuslaitos    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisen alan unioni JAU ry    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin pelastuslaitos    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pelastusopiston opettajien yhdistys    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Raja- ja merivartiokoulu    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö poliisiosasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ensihoitoalan liitto ry    
Suomen Palomiesliitto SPAL ry    
Suomen Palopäällystöliitto SPPL    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto SSPL    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Asiasanat

Pelastusalan koulutus, koulutuksen kehittäminen, pelastustoimi