Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1725/03.01.01/2018 ja VM152:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevaan luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Väestötietojärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen (128/2010) ehdotetaan tehtäväksi teknisiä muutoksia, jotka johtuvat isyyslaista (11/2015), äitiyslaista (253/2018), ulkomaalaishallinnon uudelleenorganisoinnista sekä maistraattien välisen työnjaon muutoksista. Edelleen ehdotetaan muutosta kiinteistöjä koskeviin tietoihin niin, että väestötietojärjestelmässä voitaisiin ottaa käyttöön pysyvä huoneistotunnus.

 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 28.9.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen
sähköpostitse tai postitse.


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät
lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.
Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, 029 553 0491, maarit.huotari@vm.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eläketurvakeskus    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti    
Kansaneläkelaitos    
Lapin maistraatti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen maistraatti    
Länsi-Suomen maistraatti    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen maistraatti    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ulkomaalaislaki

kiinteistö

maistraatti

väestötietojärjestelmä

VTJ

isyyslaki

äitiyslaki