Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys

Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston hanketiedon esiselvitysraportin luonnokseen.

Valtiovarainministeriö asetti 10.2.2014 Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys –hankkeen (VM014:00/2014) toimikaudeksi 10.2.2014 – 31.12.2014.
Hankkeen tehtävinä ja tavoitteina on:
 1.Tuottaa vaihtoehdot hankerekisterin uudistamiselle.
2.Tuottaa ohjausryhmän linjausten mukaisen vaihtoehdon esiselvitys.
3.Tuottaa tarkoituksenmukaiset vaatimusmäärittelyt sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvaukset.
4.Tehdä elinkaarisuunnitelma ja rahoitusmalli.
5.Suunnitella ja vahvistaa uuden rekisterin hallintamalli, jossa kuvataan rekisterin omistajuus, ohjaus- ja ylläpitovastuut.
6.Työssä hyödynnetään JHS 171, JHS 172 JHS 173 ja JHS 179 –suosituksia.
 
Lisätietoa hanketiedon uudistamisesta:
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 3.12.2014.

 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuttava raporttiluonnos on Liitteet -osiossa (Valtioneuvoston_hanketieto_esiselvitysraporttiluonnos.pdf). Siihen liittyvät liitteet löytyvät myös samasta osiosta.

Yleiset havainnot lausuttavasta aineistosta pyydetään sisällyttämään lausuntotekstiin. Tekstin voi kirjata allaolevaan Lausuntonne -kohtaan tai tallettaa palveluun liitetiedostona. Yksityiskohtia koskevat havainnot pyydetään täydentämään liitteenä olevaan havaintotaulukkoon (Hanketieto_Lausuntopyyntö_liite_Havaintotaulu.docx) ja tallentamaan liitetiedostona palveluun.

Valmistelijat
Lisätietoja kyselystä ja siihen vastaamisesta antavat
Tero Meltti, tero.meltti(at)vm.fi, puh. 0295530770 ja
Leena Lehtovuori, leena.lehtovuori(at)vm.fi, puh 0295530175.
Jakelu:
Eduskunta    
Kansallisarkisto    
Kansan muisti ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäasiainministeriö    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö