Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tahkon keskustan osayleiskaava, ehdotus

Tahkon keskustan osayleiskaava, ehdotus

Vastausaika on päättynyt: 7.11.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kaupunginhallitus hyväksyi 29.9.2014 Tahkon keskustan osayleiskaavan ehdotusaineiston jatkotoimenpiteitä varten.
Tausta
Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu on valmistellut osayleiskaavaehdotuksen, joka koskee Tahkon matkailukeskuksen aluetta Nilsiässä.
Tavoitteet
Osayleiskaavaehdotuksessa määritetään asunto-, loma-asuntorakentamisen ja matkailua palvelevien toimintojen sijoittumisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö, liikenne, palvelut, virkistykseen liittyvät asiat ja kaupunkikuvallinen hahmo. Osayleiskaava tulee jatkossa ohjaamaan alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.
Linkit

http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset-yleiskaavat - Osayleiskaava-aineisto kokonaisuudessaan

Liitteet:

Tahkon OYK_kartta.pdf - Tahkon keskustan osayleiskaavaehdotus - kaavakartta

Aikataulu
Mikäli Teillä on huomautettavaa tai täydennettävää osayleiskaavan ehdotusaineistoon, pyydämme kannanottoanne 7.11.2014 mennessä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen, puh. 044 7185430 ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen, puh. 017 185 410.
Jakelu:
Huippupaikat Oy    
Kuopion kaupunki    
metsähallitus    
Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys    
Nilsiän osakaskunta    
Nilsiän urheiluautoilijat    
Nilsiän Yrittäjät ry    
PeeÄssä    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Savon Voima Oyj    
Tahko Chalet    
Tahko Spa    
Tahkon kyläyhdistys    
Asiasanat

Kuopio

Tahko

Nilsiä

Osayleiskaava

yleiskaava