Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kansallisisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 70/01.02/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista. Asetuksella täydennetään haitallisten vieraslajien kansallista luetteloa. Uudella asetuksella korvataan voimassa oleva asetus 1725/2015.
Tausta
Euroopan unionissa on säädetty luettelo haitallisista vieraslajeista, jotka voivat syrjäyttää unionin alueen alkuperäisiä eläin- ja kasvilajeja tai aiheuttaa muuta vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle. Luetteloon otettuja lajeja ei saa tuoda Euroopan unioniin eikä kasvattaa, myydä tai kuljettaa unionin alueella. Lajien päästäminen ympäristöön on kielletty. Euroopan unionin haitallisten vieraslajien luetteloa täydennetään aika ajoin, viimeksi elokuussa 2017.

EU:n luettelossa säädettyjen lajien lisäksi Suomessa esiintyy tai Suomeen voidaan tuoda vieraita eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat haitallisia Suomen alkuperäisille lajeille tai joista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Valtioneuvoston asetuksella on määritetty tällaiset Suomessa haitalliset eläin- ja kasvivieraslajit, joiden maahantuonti, kasvattaminen ja ympäristöön päästäminen on kielletty.

Kansalliseen uetteloon kuuluu nykyisin kuusi eläinten lajiryhmää ja viisi yksittäistä eläinlajia sekä yksi kasvilaji. Kansallinen luettelo on ollut voimassa vuoden 2016 alusta. Luetteloon on tarpeen lisätä uusia lajeja.
Tavoitteet
Asetuksen tavoitteena on kehittää haitallisista vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa, jotta luonnon monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä voidaan parantaa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 23.4.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Asetusluonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä (MMM003:00/2016).

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p.0295 16 2456 (etunimi.sukunimi@mmm.fi) ja neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti (5.3. alkaen), p.0295 16 2259 (etunimi.sukunimi@mmm.fi).
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Kate Alhola / perusteilla oleva Savannah-kissayhdistys    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puutarhaliitto ry    
Puutarhaliitto ry    
Rudus Oy    
Rudus Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen lemmikkiliitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Tulli    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

haitalliset vieraslajit