Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulkoasiainministeriön Valtiosopimusopas 2017 ja sen liitteet

Ulkoasiainministeriön Valtiosopimusopas 2017 ja sen liitteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: HEL7M0723-18

Vastausaika on päättynyt: 15.5.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoasiainministeriö lähettää ohessa lausunnoille luonnoksen uudistetusta Valtiosopimusoppaasta 2017 ja sen liitteistä. 

Oppaaseen ja liitteisiin tehdyt suurimmat muutokset ovat seuraavat:
-Lakien, asetusten ja hallitusten esitysten nimikkeitä on lyhennetty;  
-Blankettilaissa on nyt kolme pykälää (kahden sijaan), kun lain voimaantulosta säädetään erikseen 3 §:ssä;
-Oppaaseen on päivitetty perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä (mm. sopimuksentekovallan delegoinnit);
-Lisäksi oppaaseen on tehty huomattava määrä teknisiä korjauksia;
-Oppaassa on pyritty huomioimaan myös uudesta VN Esittelijän käsikirjasta johtuvat muutokset (esim. listamalleihin).

 
Linkit

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49367 - Vertailun vuoksi ohessa tiedoksi linkki myös edelliseen Valtiosopimusoppaaseen vuodelta 2012.

Liitteet:

VSOP 6.4.2017.doc - Valtiosopimusopas 2017

Liite 1.doc - Valtiosopimuksen tekovaiheet - kuva

Liite 2.doc - Hallituksen esityksen ponnet

Liite 3.pdf - Voimaansaattamissäädösten malleja

Liite 4.pdf - Ministeriön ilmoitus

Liite 5.pdf - Valtakirjat

Liite 6.pdf - Sitoutumiskirjat

Liite 7.doc - Noottienvaihto

Liite 8.doc - Kirjeenvaihto

Liite 9.doc - Yhteisymmärryspöytäkirjan malli ja sanasto

Liite 10.doc - Pohjoismaisen sopimuksen mallimääräykset

Liite 11.pdf - Kirje Ahvenanmaalle

Liite 12.pdf - Allekirjoitustilaisuus ulkomailla

Liite 13.doc - Sopimuksen rekisteröinti

Liite 14.pdf - Esittelylistojen malleja

Liite 15.doc - Muistilista

Aikataulu
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 15.5.2017 mennessä Lausunto-palvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteisiin kirjaamo.um@formin.fi ja OIK-20@formin.fi. 

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, puh. 0295 351 159 ja lainsäädäntösihteeri Johanna Lahti 0295 351 709.
Jakelu:
Eduskunta    
Eduskunta    
LVM    
MMM    
OKM    
OKV    
OM    
PLM    
SM    
STM    
TEM    
VM    
VNK    
YM