Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 9/021/2016

Vastausaika on päättynyt: 16.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017. Toimikunta on laatinut ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Mietintöön on liitetty myös toimikunnan jäsenten eriävät mielipiteet ja lausuma.  

Linkki mietintöön on alla.
 
Tausta
Toimikunnan tehtävänä oli valmistella tuomioistuinviraston perustamista oikeudenhoidon uudistamisohjelman vuosille 2013–2025 (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013), pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman sekä tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta annetun selvitysmiesten raportin (Selvityksiä ja ohjeita 2/2015) pohjalta.
Tavoitteet
Toimikunta ehdottaa, että tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä huolehtimista, tuomioistuinten toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja tukemisesta varten perustettaisiin oma virasto, tuomioistuinvirasto. Virasto toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta se olisi toiminnallisesti itsenäinen. Se palvelisi koko tuomioistuinlaitosta. Virastosta säädettäisiin tuomioistuinlaissa.
Linkit
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne mietinnöstä Tuomioistuinviraston perustaminen (OMML 23/2017) viimeistään 16.6.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea palvelun käyttöön voi myös pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Jennimari Huovinen, puh. 02951 50394
Ylitarkastaja Taru Alanaatu, puh. 02951 50350   
Jakelu:
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Markkinaoikeus    
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomi hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Auktorisopidut Lakimiehet    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomarinvalintalautakunta    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Tuomioistuinvirasto, tuomioistuimet