Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Viestintäviraston luonnos määräykseksi M 64B/2018 taajuusalueen 3410 - 3800 MHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Viestintäviraston luonnos määräykseksi M 64B/2018 taajuusalueen 3410 - 3800 MHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 488/70/2018 (Kommunikationsverket)

Vastausaika on päättynyt: 25.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Viestintävirasto pyytää lausuntoa taajuusalueen 3410 - 3800 MHz huutokaupasta valmistellusta määräysluonnoksesta (64 B/ 2018 M), määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiosta (MPS 64B) sekä kyseisille taajuuksille myönnettäviin radiolupiin liittyvien teknisten lupaehtojen luonnoksesta.
 
Tausta
Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetään toimiluvan myöntämisestä huutokauppamenettelyllä. Lain 11 §:n 2 momentin mukaan huutokaupan järjestää Viestintävirasto ja 12 §:n mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä huutokaupassa noudatettavasta menettelystä. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että toimiluvat kaupalliseen käyttöön 3,5 GHz taajuusalueella myönnetään huutokauppamenettelyllä.
 
Määräysluonnos pohjautuu vuonna 2016 järjestettyyn taajuushuutokauppaan liittyvään Viestintäviraston määräykseen 64A/2016 M. Nyt järjestettävää huutokauppaa koskien annetaan uusi päivitetty määräys 64B/2018 M.
 
Viestintäviraston määräysluonnos on lausunnolla samanaikaisesti kuin liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta koskien radiotaajuuksien huutokauppaa, muutoksesta valtioneuvoston asetukseen radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014) sekä toimilupien hakuilmoitusluonnoksesta. Huutokauppaa koskevassa asetusluonnoksessa määrätään muun muassa huutokaupassa myönnettävien taajuuksien määrä 3,5 GHz:n taajuusalueella. Mikäli valtioneuvoston asetusesitys muuttuu lausuntokierroksen perusteella siten, että se vaikuttaa nyt lausunnolla olevan määräyksen sisältöön, Viestintävirasto muuttaa määräyksen sisältöä asetuksen muutoksia vastaavasti.
 
Linkit

http://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html - Huutokauppaan liittyvät asiakirjat ovat saatavilla Viestintäviraston verkkosivuilla

https://www.viestintavirasto.fi/sv/frekvenser/anvandningavradiofrekvenser/auktionavfrekvenser.html - Handlingar som gäller auktionen finns på Kommunikationsverkets webbsidor

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM040:00/2018 - Liikenne- ja Viestintäministeriön huutokauppahanke löytyy valtioneuvoston sivuilta Kommunikationsministeriets auktionsprojekt finns på statsrådets sidor

Liitteet:

Huutokauppamääräys M 64B luonnos.pdf - uonnos määräykseksi M 64B/2018 taajuusalueen 3410 - 3800 MHz huutokaupasta

SV Föreskrift om auktion av nätkocessioner på frekvensområdet 3410-3800 MHz.pdf - utkast till föreskrift 64 B/2018 M om auktion av frekvensområdet 3410–3800 MHz

MPS_3_5_GHz_huutokauppamääräyksen_64_B_perustelut_ja_soveltaminen.pdf - luonnos määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiosta MPS 64B (på finska)

Tekniska tillståndsvillkor för 3410-3800 MHz.pdf - utkast till tekniska tillståndsvillkor för 3410-3800 MHz

Taajuusalueen_3410-3800_MHz_tekniset_lupaehdot.pdf - luonnos taajuusalueen 3410-3800 MHz teknisistä lupaehdoista

Motivering och tillämpning av föreskrift 64 B.pdf - utkast till motiveringmemorian MPS 64B

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 25.6.2018 lausuntopalvelu.fi:n kautta.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.
 
Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@viestintavirasto.fi ja kopiona Henriikka Rostille. Lausuntoihin pyydetään merkitsemään asianumero 488/70/2018.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lakimies Henriikka Rosti, puh. 0295 390 326.
 
Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi.
 
Jakelu:
Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy    
Airbus    
Anvia Oyj    
Bauer Media Oy    
Benefon Oy    
Blue Lake Communications Oy    
Cisco Systems Finland Oy    
City Networks Finland Oy    
Cubio Communications Oy Ltd    
CWC Oulun yliopisto    
CWC Oulun Yliopisto    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eltel Networks Oy    
Erä    
Euroopan komissio    
FiCom ry    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Finnet-liitto    
Finnet-liitto    
Haminan Energia Oy    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
HUS    
Idesco Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Insalko    
JJM Consulting    
Jyväskylän Energia Oy    
Kajaanin Puhelinosuuskunta    
Karila A. & E. Oy    
Kimito Telefonaktiebolag    
KRP    
Kuopion Energia Oy    
Kuopion Energia Oy    
Laitilan Puhelin Osk    
LAN-tele Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Liikennevirasto    
Metsähovin radiotutkimusasema    
Metsähovin radiotutkimusasema    
Mikkelin Puhelin Oy    
Mipro Oy    
MTV Oy    
MTV Oy    
Mäntsälän Sähkö Oy    
Netsor    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Nokia Oyj    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy KD-Soft Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy L M Ericsson Ab    
Oy LM Ericsson Ab    
Oy Omnitele Ab    
Patria Aviation Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Poliisi    
Poliisi    
Promarine Oy    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
RadioMedia ry    
RadioMedia ry    
RadioMedia ry    
Radionet Ltd.    
Rajavartiolaitos    
Roadscanners    
Robert Bosch Oy    
Rohde & Schwarz Finland    
RYT ry    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satel Oy    
Satel Oy    
Savonlinnan Puhelin Oy    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
SKS Automaatio Oy    
Suojelupoliisi    
Suojelupoliisi    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Erillisverkot    
Suomen Meripelastusseura ry    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen Radioamatööriliitto SRAL ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen riistakeskus    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tekes    
Tekes    
Tekniikka & Talous    
Teknillinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto    
Teknillinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto    
Teknillinen korkeakoulu - Aalto-yliopisto    
Tekstiviestit Oy    
Telemast Nordic    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
TNNet Oy    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Ultracom Oy    
Ultracom Oy    
Ultra-Crea Oy    
Vaisala Oyj    
Vantaan Energia Oy    
Wireless LAN Systems    
VTT    
yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yksit.    
Yleisradio Oy    
Ålands Mobiltelefon    
Asiasanat

3,5 GHz

huutokauppa / auktion

taajuushuutokauppa / auktion av frekvenser

radiotaajuudet /radiofrekvenser