• Yleiset huomionne esityksestä
   • SAK ry, Työehdot-osasto lakimies Anu-Tuija Lehto
    Päivitetty:
    16.4.2021
    • SAK kannattaa esitystä. Palkkaturvan enimmäismäärän nostaminen on tarpeellista, sillä enimmäismäärää on viimeksi nostettu 20 vuotta sitten. Esitys ei kuitenkaan ole riittävä, vaan palkkaturvan uudistamista on jatkettava kuten luonnoksessakin on ehdotettu. Nykyistä kolmen kuukauden hakuaikaa on pidennettävä kuuteen kuukauteen, palkkaturvan soveltamisalaa laajennettava ja enimmäismäärää edelleen nostettava. Lisäksi tulee selvittää keinoja hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ja parantaa hakijan oikeusturvaa uudistamalla muutoksenhakua.
   • Huomionne esityksen vaikutuksista
   • SAK ry, Työehdot-osasto lakimies Anu-Tuija Lehto
    Päivitetty:
    16.4.2021
    • Laskelmien mukaan esitys ei toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.