Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Älyverkkotyöryhmän väliraportti - Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää

Älyverkkotyöryhmän väliraportti - Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1079/00.04.01/2016

Vastausaika on päättynyt: 10.11.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Suomalainen sähköjärjestelmä on merkittävien muutosten edessä. Lisääntyvä uusiutuva energia ja sään mukaan vaihteleva tuotanto muuttaa järjestelmän ja sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa. Sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava joka hetki tasapainossa. Nykyisin pääosin tuotantoa säädetään vastaamaan kulutusta, mutta vaihtelevan tuotannon lisääntyessä myös kulutusta joudutaan säätämään yhä enemmän, jotta tehotasapaino säilyisi. Hajautetuista resursseista koostuvaa monimutkaista kokonaisuutta ei voida hallita ilman automatiikkaa ja tehokkaampaa tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken. Älykäs sähköjärjestelmä eli älyverkko toimii alustana, kun vaihteleva tuotanto ja kulutus yhdistetään kustannustehokkaalla tavalla.
 

Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö perusti syksyllä 2016 kaksivuotisen älyverkkotyöryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmän tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Sen tehtävänä on selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Aikaperspektiivi muutoksille on vuosi 2025.

Älyverkkotyöryhmä julkisti väliraporttinsa 9.10.2017 Säätytalossa pidetyssä sidosryhmäseminaarissa. Väliraportissa kuvataan työryhmässä ensimmäisen vuoden aikana käytyjä keskusteluja ja työryhmässä tehtyjä linjauksia.
Tavoitteet

Sähköjärjestelmän murros ja älykkään sähköjärjestelmän rakentaminen on haastava prosessi, joka vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan. Eri sidosryhmien on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta muutos voidaan tehdä tehokkaasti ja sujuvasti.

Julkisen kuulemisen avulla haemme konkretiaa tarvittavien asiakkaiden valinnanvapauksia ja toimitusvarmuutta edistäviin muutoksiin. Julkisen kuulemisen tulosten avulla älyverkkotyöryhmä luonnostelee tiekartan sähkön vähittäismarkkinoiden rakennemuutokselle suuntaa-antavine aikatauluineen. Tavoitteena on myös saada taustamateriaalia vaikutusarvioon. Kysymyksiä on paljon, joten vastauksissa voi keskittyä itselle tärkeimmiksi kokemiin kysymyksiin.

Älyverkkotyöryhmä jättää lopullisen mietintönsä syksyllä 2018.

Linkit

http://tem.fi/alyverkot - Tietoa älyverkkotyöryhmästä ja sen työstä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-243-9 - Älyverkkotyöryhmän väliraportti: Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 10.11.2017 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa tämän palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti lähettämällä lausunto osoitteeseen alyverkot.palaute@tem.fi.

Lausuntopyyntö on jaettu alakohtiin teemoittain. Erityisesti haluaisimme kuulla näkemyksenne esitettyihin teemakohtaisiin kysymyksiin. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta se on toki mahdollista. Lisäksi lausuntopyynnössä on yleinen osio, jossa voi antaa kommentteja väliraportin yleisiin kysymyksiin ja kommentoida muuta työryhmän toimeksiannon aiheeseen liittyvää.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Kysymyksiin lausuntopyyntöön ja älyverkkotyöryhmän väliraporttiin liittyen vastaa työryhmän puheenjohtaja ylitarkastaja Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinoministeriö (etunimi.sukunimi@tem.fi).
Asiasanat

sähkömarkkinat, kysyntäjousto, energiayhteisöt, älyverkko