Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Viestintäviraston luonnos määräykseksi M 74/2018 toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Viestintäviraston luonnos määräykseksi M 74/2018 toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: 465/005/2018

Vastausaika on päättynyt: 4.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Toimiluvanvaraisessa analogisessa radiotoiminnassa alkaa uusi ohjelmistotoimilupakausi 1.1.2020. Uuteen toimilupakauteen valmistautuminen
edellyttää, että vuoden 2020 alusta toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käytössä olevien taajuuskokonaisuuksien käytöstä määrätään
Viestintäviraston määräyksessä.

Ohjelmistotoimiluvat uudelle toimilupakaudelle tullaan myöntämään määräyksessä esitettyjen taajuuskokonaisuuksien mukaisesti.
 
Viestintävirasto pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:
  1.  Viestintäviraston määräysluonnos 74/2018 M toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä
  2. määräyksen M74 perustelut ja soveltaminen -muistioluonnos (MPS 74)
Tausta
Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan käytettävissä olevista taajuuksista määrätään tällä hetkellä Viestintäviraston määräyksessä M70.
Mikäli määräyksessä jouduttaisiin samojen taajuuskokonaisuuksien osalta määräämään rinnakkain sekä nykyisestä että tulevasta käytöstä,
määräyksen luettavuus vaikeutuisi. Jotta toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan ennen ja jälkeen vuodenvaihteen 2020 käytettävät
taajuuskokonaisuudet ovat selkeästi erotettavissa toisistaan, taajuuksien käytöstä 1.1.2020 alkaen on tarkoituksenmukaisinta määrätä
omassa määräyksessään. Näin estetään riski ajallisesti toisiaan seuraavien taajuuskokonaisuuksien sekoittumisesta keskenään.
 
Määräyksessä M74 ei määrätä digitaalisen televisiotoiminnan, lyhytaikaisen radiotoiminnan, koulutus- ja opetuskäytön tai Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun radiotoiminnan taajuuksien käytöstä.
 
Tavoitteet
Määräyksen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä määrittelemällä selkeästi ne taajuuskokonaisuudet,
joilla toimiluvanvaraista radiotoimintaa saa harjoittaa 1.1.2020 alkaen. Määräysluonnoksessa esitetyissä kokonaisuuksissa
on pyritty minimoimaan verkkojen väliset häiriömahdollisuudet sekä tehostamaan taajuuksien käyttöä poistamalla päällekkäisyyksiä.
Linkit

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/toimiluvat/radio2020.html - Määräysluonnoksessa määritetyt taajuuskokonaisuudet on kuvattu tar- kemmin esityksessä, joka löytyy liitteistä sekä Viestintäviraston verkkosivulta "Radio2020". Verkkosivuille kerätään ajankohtainen tieto vuonna 2020 alkavan toimilupakauden valmisteluihin liittyen.

Liitteet:

M_74_2018_Määräys_toimiluvanvaraiseen_radiotoimintaan_tarkoitettujen_taajuuksien_käytöstä_.pdf - Määräysluonnos M 74

M_74_MPS_Määräyksen_74_perustelut_ja_soveltaminen.pdf - Määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistioluonnos M 74

SV_M_74_2018_Määräys_toimiluvanvaraiseen_radiotoimintaan_tarkoitettujen_taajuuksien_käytöstä_.pdf - Föreskrift utkast M 74

SV_M_74_MPS_Määräyksen_74_perustelut_ja_soveltaminen.pdf - Motivering till och tillämpning av föreskrift - utkast till memorandum M 74

M74_taajuuskokonaisuudet.pdf - Esitys taajuuskokonaisuuksista

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 4.4.2018 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan erityisesti seuraavista seikoista:
  1. Vastaavatko esitetyt taajuuskokonaisuudet toimialan tarpeita?
  2. Onko toimilupakauden vaihtuessa/uuden toimilupakauden alussa tarvetta lyhyelle siirtymäkaudelle, jonka aikana nykyiset ja tulevat toimiluvanhal- tijat voivat omalta osaltaan sopia ja toteuttaa mahdolliset muutokset taajuuksien käyttöä koskien?
Tämän lisäksi lausunnonantajat voivat halutessaan lausua esimerkiksi toimilupien hakemisen ajankohdasta ja hakukierroksen pituudesta,
sekä muista toimilupien myöntämiseen liittyvistä käytännön seikoista.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa:
Kiinteät radioverkot -ryhmän päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen p. 0295 390 446
lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326.

Viestintäviraston sähköposti-osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.
 
Jakelu:
Aaltonen Petri    
Aho Riina    
Backman Robin    
Brannbacka Paul    
Digita    
DNA    
Douglass Tanja    
Eve Matti    
Glad Reijo    
Haapasaari Pekka    
Harju Hannu    
Helsingin lähiradio    
Hjelt Annemarie    
Hoffman Antero    
Holopainen Janne    
Huhdanmäki Pia    
Huoso Risto    
Hurme Pekka    
Hyttilä Sammo    
Hyytiäinen Mika    
Jacobson Jan    
Jokinen Jouni    
Jokisalo Matti    
Jolma Sampsa    
Kaivola Kari    
Karhulahti Reijo    
Keskitalo Marja    
Kivelä Pekka    
Komsi Pasi    
Kölhi Eija    
Lahtinen Marko    
Lamminluoto Markku    
Latva Sami    
Lepig Argo    
Lukkari Jukka    
Maiste Enari    
Marttinen Anssi    
Matveinen Liina    
Mehtälä Kari    
Mustonen Seppo    
Mäenpää Markku    
Möller Stefan    
Neuvonen Aura    
Niinimaa Taavi    
Norrback Mathias    
Packalen Jan    
Partanen Tommi    
Pasuri Jari    
Pispalan Radio    
Porko Jukka-Pekka    
Prieur Eetu    
Prittinen Timo    
Puntila Leena    
Putrino Fabio    
Radio Moreeni    
RadioPro    
Rajala Ari    
Raunio Anette    
Reunanen Riikka    
Ristimäki Olli    
Rostamo Kirsi    
Roth Arto    
Ruismäki Emppu    
Rusanen Juha-Pekka    
Ruuska Päivi    
Sallinen Mika    
Salmi Marko    
Salonpää Kimmo    
Sea FM    
Sinkko Raimo    
Sipilä Olli    
Skogster Rose-Marie    
Sunström Jonas    
Suvanto Jussi    
Tenkanen Sami    
Teräväinen Pentti    
Tsyganok Dimitri    
Turun lähiradioyhdistys ry    
Vainio Juha    
Viheraho Pasi    
Wiklund Marcus    
Viljasjärvi Henri    
YLE    
Ylikoski Esa    
Asiasanat

Viestintävirasto

Ohjelmistotoimiluvat

radiotaajuudet

Viestintäviraston määräys

Toimiluvanvarainen radiotoiminta