Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella

Lausuntopyynnön diaarinumero: UUDELY/12426/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoito­alueella 2022–2027”
 
Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöaluejakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoito­suunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja koko vesienhoitoalueella. Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat kuitenkin kunkin ELY-keskuksen ja sen alueella toimivan vesien­hoidon yhteistyöryhmän käyttöön. Saatu palaute otetaan huomioon suunnittelussa ja se kirjataan vesienhoitosuunnitelmaa ja sen ympäristöselostusta varten.
 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito - Sivulta löytyvät kaikki kuulemisasiakirjat

http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Vattenvarden - På denna sida hittar du alla remissdokument

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Karttapalvelu, jonka kautta pääset tutkimaan alueesi vesiin vaikuttavia toimintoja. Karttjänst via vilken du kan bekanta dig med den verksamhet som påverkar vattnen i ditt område.

Liitteet:

Raportteja_75_2017_Vaikuta_vesiin_VHA2.pdf - Kuulemisasiakirja: Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoito­alueella 2022-2027

Raportter_76_2017_Paverka_vattnen_VHA2.pdf - Remissdokument: Påverka vattnen - Väsentliga frågor samt arbetsprogrammet för vattenvården på Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde 2022-2027

VHS_kuulutus_UUD.pdf - Kuulutus

VHS_kuulutus_UUD_SV.pdf - Kungörelse

Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 8.1. - 9.7.2018
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Antti Mäntykoski (puh 0295 021434)
Ylitarkastaja Tiina Ahokas (puh 0295 021 588)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laitos    
Ahola Juha    
Aito Taimen ry    
Alajärven kaupunki    
Altia Oyj    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta sekä Asikkalan vesi ja satama Oy    
Askolan kunta    
AVI Kirjaamo Länsi- ja Sisä-Suomi    
Becker Jari von    
Bioenergia    
Bioenergia ry    
BIOENERGIA RY    
BirdLife    
Boliden Kylylahti (ent. Mondo)    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kuopio    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Espoo    
Espoon kalastusalue (tapani.kortelainen@espoo.fi)    
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Savon ELY/maatalous    
Etelä-Savon ELY/maatalous    
Etelä-Savon kalatalouskeskus    
Etelä-Savon kalatalouskeskus    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen AVI    
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto    
Eurofins Nablabs Oy    
Finavia Kuopion lentoasema    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Fortum power and heat    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Geologian tutkimuslaitos    
Geologian tutkimuslaitos    
Haapajärven kaupunki    
Haminan kaupunki    
Haminan Vesi    
Hangon puhdistamo oy    
Hangon vesi- ja viemärilaitos    
Hankasalmen kalastusalue    
Hankasalmen kunta    
Hanko    
Hartolan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
Heinonen-Tanski Helvi    
HELCOM    
Helsingin energia    
Helsingin kalastusalue    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto / Tvärminnen eläintieteellinen asema (tvarminne-zool@helsinki.fi)    
Helsinki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
HSY vesi (kirjaamo@hsy.fi)    
Hujala Jukka    
Hujanen Tiina    
Huotari Noora    
Huttunen Leena    
Hyvinkää    
Hyvinkään vesi    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Iitin kunta    
Infra ry    
Inkoo    
ISAVI    
ISAVI    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen yliopisto/ Savonlinna    
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry    
Janakkalan kunta    
Janakkalan kunta    
Joutsan kunta    
Joutsan seutukunta    
Joutsan seutukunta    
Juva Rantas.Sulkava    
Juva Rantas.Sulkava    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, biotalousinstituutti    
JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta    
Jyväskylän seutukunta    
Jyväskylän yliopisto/Bio- ja ympäristötieteen laitos    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta    
Jämsän seutukunta    
Järvenpää    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
Kaavin-Juojärven kalastusalue    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalastusalueiden edustus, Jämsänjokilaakson ka    
Kalastusalueiden edustus, Pihtiputaan ka    
Kalastusalueiden edustus, Pohjois-Päijänteen ka    
Kalastusalueiden edustus, Pääjärven ka    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kallaveden kalastusalue    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kannonkosken kunta    
Karjalohja-Sammatin kalastusalue (seppo.hiekkavuo@dnainternet.net)    
Karkkila    
Karstulan kunta    
Kauhanen Jari    
Kauniainen    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kausalan Lämpö Oy    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Kerava    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , E-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , L-vastuualue    
KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS , L-vastuualue    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen kylät ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä (kuves@kuves.fi)    
Keuruun kalastusalue    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta    
Keuruun seutukunta    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kinnunen Tommi    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummi    
Kiuruveden kalastusalue    
Kiuruveden kaupunki    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Kivijärven kunta    
Koillis-Savon Luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Vesi Oy    
Koivula-Laukka Merja    
Kokenmäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistrys    
Kokkarinen Eero    
Konneveden kunta    
Konnevesi-Kuusveden kalastusalue    
Korkein hallinto-oikeus    
KOSKIENERGIA Oy    
Koski-Vähälä Jukka    
Kotkamills    
Kotkan kaupunki    
Koukkari Erkki    
Kouvolan kaupunki    
Kouvolan Vesi Oy    
Krooks Karita    
Kuhmoisten kunta    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Lahden kaupunki    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Laitila Seppo    
Laitinen Jarmo    
Lapinjärven kalastusalue (ben.silfvast@gmail.com)    
Lapinjärvi    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi AVI    
Laukaan kunta    
Laurea Hyvinkää-instituutti / Luonnonvara-ala (hyvinkaa.info@laurea.fi)    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Leppävirran kunta, ympäristöltk ja ympäristöterveys    
Lestijärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto, Järvi-Suomen väyläyksikkö    
Lohja (kirjaamo@lohja.fi)    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Lohjan vesi- ja viemärilaitos    
Lohjanjarven kalastusalue    
Lopen kunta    
Lounais-suomi AVI    
Loviisa    
Loviisan vesilaitos    
Luhangan kunta    
Luke    
Luke    
Luke Mikkeli    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonto-Liitto ry    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Längelmäveden kalastusalue    
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (vesi.ymparisto@vesiensuojelu.fi)    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Matilainen Paula    
Merivoimien esikunta    
METSÄ GROUP    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi    
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa (kari.korpi@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (uusimaa@mhy.fi)    
Metsänhoitoyhdistys, Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys, Päijänne    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Miettinen Toivo T.    
Miettinen Tuulikki (ELY)    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin seudin vapaa-ajanas.valtuusk.    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mondo Minerals on Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Mononen Jarmo    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Metsälinja    
MTK Uusimaa (uusimaa@mtk.fi)    
MTK-Häme ry    
Multian kunta    
Mutanen Jari (ELY)    
Muuramen kunta    
Mykkänen Eero    
Myrskylä    
Mähönen Vuokko (ELY)    
Mäntsälä    
Mäntsälän kalastusalue    
Mäntyharjun kunta    
Märkjärviyhdistys    
Nastolan kalastusalue    
Natur och Miljö    
Neste Oil Oyj    
Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Nilsiän reitin kalastusalue    
Niskanen Seppo    
Nummi-Pusulan kalastusalue (jaakko.ojanen@kotikone.fi)    
Nurmijärvi    
Nykänen Jarmo    
Nylands Fiskarförbund rf    
Nylands svenska producentförbund    
Oikeusministeriö    
Olvi Oyj, Iisalmi    
Onkiveden kalastusalue    
Orimattilan kaupunki    
Padajoen kunta    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen seudun liitto    
Pieksämäen vesi    
Pieksämäki    
Pielaveden kalastusalue    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kalastusalue    
Pihtiputaan kunta    
Pohjois-Kallaveden kalastusalue    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Savon ELY/kalatalous    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS, kalatalous    
POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS, kalatalous    
Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalous    
Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomi AVI    
Pornainen    
Poroveden kalastusalue    
Porvoo    
Porvoon vesi    
porvoonjoen kalastusalue    
Pro Agria Uusimaa (info.uusimaa@proagria.fi)    
Pro Agria, Keski-Suomi    
ProAgria Etelä-Savo    
PROAGRIA Keski-Suomi    
PROAGRIA Keski-Suomi    
ProAgria Pohjois-Savo    
ProAgria telä-Savo    
Pukkila    
Pukkilan kunta    
Pulkkinen Eero    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Pursiainen Ilkka    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyyny Sari    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Pääkaupunkiseudun vesi Oy (psv@psv-hrv.fi)    
Raasepori    
Raaseporin Vesi (vesilaskutus@raasepori.fi)    
Rajavartiolaitos    
Rautalammin kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Rissanen Päivi    
RKTL    
Rossi Anu    
Rummukainen Mikko    
Ruotsinkieliset kalastusalueet    
Ruoveden - Kuoreveden kalastusalue    
Räsänen Juha    
Räty Mari    
Saarelainen Arja, Ahonen Johanna    
Saarijärven kalastusalue    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan vesiesuojelyhdistys.    
Salon kaupunki    
Sappi Finland Kirkniemi    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry    
Savo-Karjalan vesiessuoj. Yhdistys    
Savolainen Tuure    
Savolte (Tero Savolainen)    
Savon Sellu Oy    
Savon Taimen Oy    
Savon Voima Oyj    
Savon Yrittäjät ry    
Savonlinnan seudun matkailu- ja retkeilyinfo    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan seutu    
SAVONTAIMEN OY    
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Sipoo    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
Siuntio    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
Soinin kunta    
Soininen Juha    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kalastusalue    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SP Minerals on Sibelco Nordic Oy Ab    
Stjerna Marja    
Stora Enso, Varkauden tehtaat    
StoraEnso, Varkauden tehtaat    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto/Uusimaa    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus Pohjois-Savo    
Suomen omakotiliitto    
Suomen pujehdus ja veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Pidä Saaristo siistinä    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Riistakeskus - Pohjois-Savo    
Suomen riistakeskus/Uusimaa    
Suomen satamaliitto    
Suomen satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat ry    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän toimipaikka    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlahden Ammattikalastajat ry (seppo.partanen@starfish.fi)    
Suomenlahden merivartiosto (vp.slmve@raja.fi)    
Suonenjoen kaupunki    
Suonteen kalastusalue    
Suur-Savo sähkö    
Svenska lantbruksproducentrernas centralförbund    
Sysmän kunta    
Södra skogsreviret (lovisa@revir.org)    
Tahvola Essi    
Taipalsaaren kunta    
Takalammi Simo    
Takkunen Timo (ELY)    
Tammelan kunta    
Tavinsalmen kalastusalue    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervon kunta    
Toivakan kunta    
Tonteri Risto    
Torpström Heikki    
Torssonen Jouni    
Tukiainen Helena    
Tuomainen Markku    
Tuppura Antti    
Turunen Timo    
Turveteollisuusliitto ry    
Tuusula    
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
UPM /Ristiina    
UPM Kymmene Oyj    
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry    
Uuraisten kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Vallinkoski Veli-Matti (ELY)    
Valta Helena    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajanselän, Hauhon, Hämeenlinnan sekä Vehkajärven-Vesijaon kalastusalueet    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vantaa    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry    
Vantaanjoen kalastusalue (erkki.virtanen@uudenmaankalatalous.fi)    
Vapo Oy    
VAPO OY    
VAPO OY    
Varkauden Luonnonystävät ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesannon kunta    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilaitokset    
Vesilaitokset    
Vesilaitokset    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Vieremän kalastusalue    
Vihti    
Viitasaaren kaupunki    
Viitasalo-Frösen Satu    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden kunta    
Virtavesien hoitoyhdistys ry (puheenjohtaja) (esa.lehtinen@ely-keskus.fi)    
Viskoteepak Oy    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Zacheus Outi    
Äänekosken kaupunki    
Äänekosken seutukunta    
Äänekosken seutukunta    
Öljyalan keskusliitto    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

vesienhoitoalue