Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö

Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: 241/030/13

Vastausaika on päättynyt: 20.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toinen mietintö sisältää ulosottotoimen rakenneuudistuksen vaatimat säännösehdotukset, jotka liittyvät ulosoton organisaatioon ja virkarakenteeseen sekä näistä johtuviin välttämättömiin ulosottomenettelyä koskeviin muutoksiin.

Tausta

Oikeusministeriö on antanut Valtakunnanvoudinvirastolle toimeksiannon valmistella ulosottotoimen rakenneuudistusta talouden ja tuottavuuden parantamiseksi vaarantamatta asianosaisten oikeusturvaa. Toimeksianto perustuu Valtakunnanvoudinvirastolle asetettuihin tulostavoitteisiin ja Oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013—2025.
 
Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella ulosottotoimen rakenneuudistuksen vaatimat säännösehdotukset, jotka liittyvät ulosoton organisaatioon ja virkarakenteeseen sekä näistä johtuviin välttämättömiin ulosottomenettelyä koskeviin muutoksiin. Työryhmän työn pohjalta Valtakunnanvoudinvirasto antaa ehdotuksensa hallituksen esitykseksi oikeusministeriölle, jossa hallituksen esitys valmistellaan lopulliseen muotoonsa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.
 
Tavoitteet
Ulosottolaitoksen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen oikeusturvaa vaarantamatta muun muassa sähköistä asiointia, organisaatiota ja ulosottomenettelyä kehittämällä.
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan Valtakunnanvoudinvirastolle viimeistään 20.6.2017.
 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.


Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:
työryhmän puheenjohtaja valtakunnanvouti Juhani Toukola, puh. 029 566 5151, juhani.toukola(at)oikeus.fi

työryhmän jäsen kehityspäällikkö Mari Männistö, puh. 029 566 5191, mari.mannisto(at)oikeus.fi

 

Jakelu:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan ulosottovirasto    
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto    
Etelä-Savon ulosottovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssialan keskusliitto ry    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupungin talous- ja velkaneuvonta    
Helsingin ulosottovirasto    
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto    
Kainuun ulosottovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen ulosottovirasto    
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto    
Keski-Suomen ulosottovirasto    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson ulosottovirasto    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin ulosottovirasto    
Länsi-Pohjan ulosottovirasto    
Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun seudun ulosottovirasto    
Pirkanmaan ulosottovirasto    
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto    
Pohjois-Savon ulosottovirasto    
Poliisihallitus    
professori Tuula Linna    
Päijät-Hämeen ulosottovirasto    
Raahen seudun ulosottovirasto    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan ulosottovirasto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen ulosottovirasto    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus