Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnokset Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston maksuista ja maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnokset Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston maksuista ja maksullisista suoritteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2203/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksista Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston maksuista ja maksullisista suoritteista.
 
Uusina asetuksina annetaan seuraavat asetukset:
  1. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista
  2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista
  3. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
  4. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista.
 
Asetusehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
 
Tausta

Eduskunta on hyväksynyt 24.10.2018 hallituksen esityksen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistuksesta (HE 61/2018 vp laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi; EV102/2018vp). Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat tehtävät ja toiminnot tulevat Väyläviraston tehtäväksi.

 

Tämä muutos edellyttää, että ministeriö antaa uudet asetukset Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston maksullisista suoritteista.

Tavoitteet

Asetusluonnoksiin on tehty virastouudistuksen vaatimat tarvittavat tekniset muutokset, tarkennukset ja korjaukset sekä yksittäisiä lainsäädännön edellyttämiä suoritelisäyksiä ja –poistoja. Lisäksi liikennettä koskeviin maksullisiin suoritteisiin on tehty kohdennettuja maksualennuksia. Maksuja ei esitetä korotettaviksi.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään torstaina 29.11.2018.  
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan eri asetusten mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat

Ylitarkastaja Pirjo Karttunen, etunimi.sukunimi@lvm.fi

Ylitarkastaja Arja Karjunen, etunimi.sukunimi@lvm.fi

Jakelu:
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Viestintävirasto    
Viestintäviraston henkilöstö ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne

viestintä

liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennevirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto

Viestintävirasto