Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
14.9.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
16.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 9
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
STM 1
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
STM 5
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Oikeusministeriö 3
20.9.2021
Svarstiden går ut 18.11.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
23.9.2021
Svarstiden går ut 4.11.2021
OM 4
27.9.2021
Svarstiden går ut 7.12.2021
YM 6
27.9.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 9
30.9.2021
Svarstiden går ut 11.11.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
30.9.2021
Svarstiden går ut 28.10.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
1.10.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Etelä-Karjalan liitto 8
1.10.2021
Svarstiden går ut 12.11.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
1.10.2021
Svarstiden går ut 10.11.2021
YM 1
4.10.2021
Svarstiden går ut 3.11.2021
Uudenmaan liitto 1
6.10.2021
Svarstiden går ut 5.11.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 3
6.10.2021
Svarstiden går ut 19.11.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
6.10.2021
Svarstiden går ut 17.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
12.10.2021
Svarstiden går ut 3.12.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
12.10.2021
Svarstiden går ut 10.11.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
13.10.2021
Svarstiden går ut 15.11.2021
Kainuun liitto 1
13.10.2021
Svarstiden går ut 9.11.2021
Ympäristöministeriö 1
15.10.2021
Svarstiden går ut 15.11.2021
Ympäristöministeriö 0
15.10.2021
Svarstiden går ut 15.11.2021
Valtiovarainministeriö 0
18.10.2021
Svarstiden går ut 26.11.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
18.10.2021
Svarstiden går ut 19.11.2021
Ympäristöministeriö 0
18.10.2021
Svarstiden går ut 29.11.2021
Ympäristöministeriö 0
18.10.2021
Svarstiden går ut 28.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
18.10.2021
Svarstiden går ut 28.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
20.10.2021
Svarstiden går ut 15.11.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
20.10.2021
Svarstiden går ut 10.12.2021
Ympäristöministeriö 2
25.10.2021
Svarstiden går ut 22.11.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0