Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
22.1.2021
Svarstiden går ut 3.3.2021
STM 0
22.1.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Oikeusministeriö 0
21.1.2021
Svarstiden går ut 23.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
19.1.2021
Svarstiden går ut 15.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
18.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 14
18.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Puolustusministeriö 1
18.1.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Ympäristöministeriö 1
15.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
15.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Kansallisarkisto 18
15.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
TEM 2
15.1.2021
Svarstiden går ut 19.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 69
14.1.2021
Svarstiden går ut 5.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
13.1.2021
Svarstiden går ut 3.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
12.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Ympäristöministeriö 0
11.1.2021
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 3
29.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 5
22.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Valtiovarainministeriö 3
21.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 1
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 2
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 4
18.12.2020
Svarstiden går ut 15.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.12.2020
Svarstiden går ut 28.2.2021
STM 1
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 5
16.12.2020
Svarstiden går ut 27.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 15
16.12.2020
Svarstiden går ut 10.2.2021
Valtiovarainministeriö 4
15.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Valtiovarainministeriö 8
15.12.2020
Svarstiden går ut 8.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
14.12.2020
Svarstiden går ut 19.2.2021
OM 0
9.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
OM 6
9.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
OM 13
4.12.2020
Svarstiden går ut 12.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
1.12.2020
Svarstiden går ut 1.2.2021
LVM 9
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 5
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 2
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Hämeen ELY-keskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0