Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
14.9.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Oikeusministeriö 0
17.8.2021
Svarstiden går ut 28.9.2021
Finanssivalvonta 0
14.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
15.9.2021
Svarstiden går ut 21.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
1.9.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Keski-Suomen liitto 2
9.9.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Lapin liitto 0
2.7.2021
Svarstiden går ut 22.9.2021
Väylävirasto 246
6.9.2021
Svarstiden går ut 4.10.2021
Valtiovarainministeriö 5
6.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 11
27.8.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Valtiovarainministeriö 0
16.9.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Kansallisarkisto 0
13.9.2021
Svarstiden går ut 1.10.2021
Valtiovarainministeriö 0
24.6.2021
Svarstiden går ut 12.10.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 87
16.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 1
8.9.2021
Svarstiden går ut 24.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
2.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 1
25.8.2021
Svarstiden går ut 20.9.2021
Metsähallitus 7
11.8.2021
Svarstiden går ut 30.9.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 7
31.8.2021
Svarstiden går ut 22.9.2021
Ympäristöministeriö 3
10.9.2021
Svarstiden går ut 11.10.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
6.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 3
9.9.2021
Svarstiden går ut 21.9.2021
Puolustusministeriö 1
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
STM 0
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
STM 0
7.9.2021
Svarstiden går ut 18.10.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.8.2021
Svarstiden går ut 24.9.2021
Finanssivalvonta 0
7.7.2021
Svarstiden går ut 30.9.2021
Oikeusministeriö 4